Motoryzacja

Obraz2

 

W ciągu ostatniej dekady Polski sektor motoryzacyjny stał się jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Spośród 40 fabryk samochodów i silników zlokalizowanych w tej części starego kontynentu, aż 16 znajduje się w Polsce. Motoryzacja stała się w Polsce kluczową gałęzią gospodarki – w 2011 r. przyciągnął nakłady inwestycyjne o wartości 4,4 mld zł.(w tym bieżące inwestycje) oraz stworzyła miejsca pracy dla 149,6 tys. Dane nie obejmują pracowników z powiązanych sektorów np. produkcji opon. Sektor motoryzacyjny w Polsce jest w dalszym ciągu niemal w całości ukierunkowany na eksport – w 2011 r. wygenerował wartość 19,5 mln € co stanowi 14,5% całego eksportu w Polsce.

Produkcja samochodów (w tys. sztuk)

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Samochody osobowe

540,.2

841,7

818,8

785,0

740,5

539,7

Samochody dostawcze

67,6

92,9

49,9

74,0

85,2

99,7

Samochody ciężarowe

0

13,4

5,4

5,9

6,8

6,2

Autobusy i autokary

5,4

4,6

4,8

4,6

5,1

4,0

Źródło: GUS. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2012 r.

Tak silna pozycja branży motoryzacyjnej w kraju jest rezultatem kilkunastoletniej polityki ukierunkowanej na przyciągnie inwestycji zagranicznych oraz wzmacniania potencjału kadr, dostępnych dla potencjalnych inwestorów. Największa w regionie liczba wysoko wykwalifikowanej siły roboczej m.in. 1,9 miliona studentów, dobra lokalizacja względem największych europejskich rynków zbytów oraz atrakcyjny system zachęt inwestycyjnych zadecydowały o powstaniu fabryk: Fiat Auto Poland, Volkswagen Poland czy też Volvo.

Sektor motoryzacyjny w Polsce to jednak nie tylko produkcja aut, ale również części oraz akcesoriów samochodowych. Na przestrzeni ostatnich czterech lat ten drugi segment rynku rozwijał się znacznie dynamiczniej niż produkcja samochodów. Podczas gdy liczba wyprodukowanych w Polsce aut zmalała w 2012 roku w stosunku do 2008 roku o ponad jedną trzecią, wartość produkcji części i podzespołów samochodowych w Polsce, liczona w mld złotych wzrosła o 66 proc. do poziomu 49 mld zł w 2012 r.

Region Wrocławia

Wrocław i cały Dolny Śląsk to obszar wyróżniający się w ramach sektora motoryzacyjnego na tle całego kraju. O obecnej sile regionu stanowią tradycje przemysłowe, istniejące i ciągle rozwijające się firmy polskie oraz duża liczba inwestorów zagranicznych, którzy zlokalizowali tu swoje zakłady przemysłowe. Od lat województwo dolnośląskie konsekwentnie wzmacnia swój potencjał w sektorze motoryzacyjnym poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, wzmacnianie dostępnych kadr, rozwój potencjału uczelni technicznych oraz coraz bardziej dynamiczną współpracę z klastrami motoryzacyjnymi, funkcjonującymi w Europie Centralnej. Dzięki powyższym działaniom obserwowany jest ciągły rozwój już działających przedsiębiorstw i napływ nowych inwestorów. W sąsiedztwie Wrocławia fabryki produkujące silniki wysokoprężne zlokalizowali Toyota Motor Industries Poland oraz Volkswagen Motor Polska. Również pod Wrocławiem zakłady posiadają Sitech Sp. z o.o. specjalizujący się w produkcji metalowych stelaży siedzisk dla Volkswagena oraz GKN Driveline Polska – producent półosi napędowych i innych komponentów dla Fiata.

automotive chart_PL

Źródło: GUS. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2012 r.