Inżynieria mechaniczna

Obraz4Stan sektora maszynowego jest swego rodzaju wyznacznikiem stanu rozwoju gospodarki danego kraju, gdyż oprócz maszyn dedykowanych na eksport wyroby tego przemysłu stosowane są w innych branżach, przez co ich ilość i jakość ma wpływ na ogólny dobrobyt kraju. Od roku 2003 sektor maszynowy w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie osiągając momentami dwucyfrowe wartości wzrostu. Z nadejściem kryzysu finansowego zapaść koniunktury na rynku międzynarodowym spowodowała skurczenie się tej gałęzi przemysłu ciężkiego w Polsce. Po okresie przestoju wartość produkcji sprzedanej wynosiła w 2009 roku 22,3 mld PLN. Prognozy dalszego rozwoju zakładały jednak ponowny wzrost już w bezpośrednio następujących okresach. W roku 2010 wartość produkcji sprzedanej wynosiła 23,9 mld PLN, w następującym 2011 r. 29,4 mld PLN. Rok 2012 wykazał wzrost w relacji do roku 2011 ok. 10,9%, a wartość produkcji sprzedanej wyniosła ok. 32,7 mld PLN. Tym samym okresy te przekroczyły znacząco nawet bardzo pozytywne prognozy rozwoju po zapaści. W rozrachunku ogólnym sprzedaż produkcji z sektora maszyn zajmuje ok. 3,5% całej wartości sprzedaży całego polskiego przemysłu.

Wartość produkcji sprzedanej najważniejszych wyrobów w mln PLN

2010

Udział %

2011

Udział %

2012

Udział %

Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa

3 007

12,60%

4 066

13,80%

4 741

14,50%

Maszyny dla górnictwa i do wydobywania oraz dla budownictwa

2 543

10,60%

3 773

12,80%

4 526

13,90%

Silniki i turbiny, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

3 127

13,10%

3 452

11,70%

3 602

11,00%

Przemysłowe urządzenia chłodnicze i wentylacyjne

2 543

10,60%

3 128

10,60%

3 225

9,90%

Łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe

2 424

10,10%

3 040

10,30%

3 159

9,70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2012 r.

Region Wrocławski

Region Wrocławski i Województwo Dolnośląskie posiada ugruntowaną opinię atrakcyjnego regionu dla sektora maszynowego. W przeszłości zakłady takie jak Wrozamet i Pafawag obsługiwały znaczną część popytu wewnętrznego oraz zajmowały prestiżową pozycję w przemyśle krajowym. Dzisiaj, dzięki min. dobremu skomunikowaniu regionu, dostępności wykwalifikowanej kadry i funkcjonowaniu wielu jednostek badawczych na czele z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, sektor przeżywa okres dynamicznego rozwoju, poprzez ekspansję już funkcjonujących podmiotów jak i nowe inwestycje. Wyrazem tego trendu jest lokalizacja nowych zakładów lub zakup istniejących przedsiębiorstw przez takie firmy jak: ABB, Alstom, KGHM Zanam, Sauer-Danfoss, Haco, czy Bombardier. Ważną częścią sektora maszynowego w regionie stanowią przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia mające zastosowanie w górnictwie, jak np. KGHM Zanam, Mine Masters, Boyart Longyear, Ruda Trading. Uwarunkowane jest to poza wymienionymi już zaletami regionu mocno rozwiniętym przemysłem górnictwa i przetwórstwa miedzi w obrębie Legnicy (KGHM) oraz pozostałościami przemysłu w historycznym zagłębiu węgla kamiennego i brunatnego w obrębie Wałbrzycha i okolicy.

maszynowy_wykres_PL

Źródło: Dunn and Bradstreet 2013. (*przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych na terenie całego kraju)