Chemia i farmaceutyka

Okladka PL

Przemysł chemiczny w Polsce charakteryzuje stały wzrost produkcji i sprzedaży. W 2011 roku z przychodami na poziomie bliskim 117 mld PLN sektor ten stanowił 10% wartości sprzedaży całego polskiego przemysłu. Zalicza się on od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki i charakteryzuje się wysoką dbałością o środowisko naturalne. W 2011 roku wartość sprzedaży przemysłu chemicznego w Polsce wzrosła o blisko 14% przy rentowności netto na poziomie 6%. Znaczące wzrosty produkcji odnotowały sektory: nawozów, PVC a także segment wyrobów z gumy oraz kauczuku syntetycznego.

Przemysł chemiczny w Polsce ma długą tradycję i przechodził w ostatnich latach wiele przemian związanych głównie z prywatyzacją i zmianą uregulowań prawnych. Charakteryzuje się dużym potencjałem innowacyjnym i intensywną działalnością badawczo-rozwojową, co stanowi o jego atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów. Spośród trzech segmentów przemysłu chemicznego największą rentownością cieszy się segment farmaceutyczny, choć jednocześnie ustepuje on wielkością segmentom wyrobów chemicznych oraz wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych.

Wyniki ekonomiczne w 2011 r.

Przychody
(w mln PLN)

Wynik netto
(w mln PLN)

Marża netto

Produkcja wyrobów chemicznych

51 272

3 503

6,8%

Produkcja wyrobów farmaceutycznych

13 045

1 059

8,1%

Produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych

52 594

2 472

4,7%

Przemysł chemiczny ogółem

116 911

7 034

6,0%

Źródło: Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Przemysł Chemiczny w Polsce. Raport Roczny 2011.

Największe przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego w Polsce to: PKN Orlen S.A. (przemysł naftowy), Ciech S.A. (segment sodowy, organiczny i siarkowy), Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (produkcja poliolefin), Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (nawozy azotowe), PCC Rokita oraz Zakłady Chemiczne „Police” S.A.. Przemysł farmaceutyczny w kraju koncentruje się w dużych miastach lub w ich pobliżu. Największe zakłady znajdują się w Warszawie (Roche, Servier), Krakowie (Teva Group), Poznaniu (GSK), Kutnie (Teva Group), Starogardzie Gdańskim (Polpharma), Jeleniej Górze (Jelfa) i Pabianicach (Adamed).

Dolny Śląsk

Przemysł chemiczny jest jedną z wiodących branż na Dolnym Śląsku. Największym przedsiębiorstwem w regionie jest PCC Rokita z Brzegu Dolnego, jedno z wiodących przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Firma jest producentem i dystrybutorem ok. 250 produktów, które wykorzystywane są w przemyśle tworzyw sztucznych, kosmetycznym, budowlanym, tekstylnym oraz w chemii gospodarczej i przemysłowej.

We Wrocławiu funkcjonuje firma PPG Deco Polska, która jest producentem farb i lakierów oraz właścicielem marki Dekoral. W stolicy Dolnego Śląska znajduje się również zakład produkcyjny Cussons Polska S.A. wytwarzający środki piorące, mydła i inne kosmetyki. Silny jest też segment chemii budowlanej, w którym funkcjonują takie firmy jak Selena czy Roben.

Największymi inwestorami zagranicznymi na Dolnym Śląsku w przemyśle farmaceutycznym są: US Pharmacia, Sanitas i Maco Pharma. Sanitas jest od 2006 roku właścicielem jeleniogórskiej firmy Jelfa S.A., która w przeszłości była spółką państwową. Aglomeracja wrocławska oferuje wiele zachęt dla zagranicznych inwestorów, a silne zaplecze badawczo-rozwojowe i dostęp do wykwalifikowanej kadry są czynnikami przyciągającymi inwestycje.

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje wiele jednostek badawczo-rozwojowych, których tematyka badawcza dotyczy również biotechnologii i farmaceutyki. We Wrocławiu funkcjonuje Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN prowadzący kompleksowe badania biotechnologiczne i biomedyczne, badania interdyscyplinarne oraz poszukujący nowych substancji terapeutycznych. Działalność naukową we Wrocławiu prowadzą również: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, wyższe uczelnie, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ czy Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Na terenie województwa działają również liczne jednostki rozwojowe należące do prywatnych przedsiębiorstw, a ich liczba rośnie z roku na rok.