Program Mozart VI edycja – wsparcie partnerstw nauka – biznes

15 marca 2017

 

wca

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart" (edycja 2017/2018). 

Program finansowany przez Miasto Wrocław opiera się na projektach realizowanych przez naukowców w partnerstwie z firmami działającymi na terenie Wrocławia. Priorytetem programu jest tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta, które będą powstawać dzięki rozwojowi przedsiębiorstw wspieranych przez naukowców – m.in. poprzez tworzenie nowych produktów, usług oraz innowacyjnych rozwiązań mających pozytywny wpływ na rozwój rynku pracy.

Mamy nadzieję, że wzajemny dialog dwóch środowisk przyczyni się również do  udoskonalenia treści programowych (w większym stopniu odpowiadającym potrzebom rynku), metod dydaktycznych czy rozwoju programów badawczych w środowisku macierzystym naukowca. 

Program został uchwalony w 2012 r. przez Radę Miejską Wrocławia (uchwała nr XXIX/652/12). Dotąd w ramach Programu dofinansowanych zostało 137 partnerstw naukowo-biznesowych. Partnerstwa te realizowały autorskie projekty odpowiadające konkretnym potrzebom przedsiębiorców, a często też miały wpływ na działalność naukową i dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów naukowych. 

DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ZAPRASZAMY PARTNERSTWA: 

  • firm działających na terenie Wrocławia i zatrudniających tu pracowników (co najmniej dwóch) na umowę o pracę oraz 
  • naukowców ze stopniem co najmniej doktora zatrudnionych na uczelni na stanowiskach pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego, bądź w jednostkach naukowych na stanowisku pracownika naukowego. 

W RAMACH VI EDYCJI PROGRAMU: 

  •  Miasto Wrocław dofinansuje maksymalnie 30 partnerstw; 
  •  projekty realizowane będą w wymiarze czasu pracy: 32 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy; 
  •  kwota dofinansowania ze strony budżetu Miasta (wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 zł brutto/mies. –  dofinansowanie to stanowi pomoc de minimis dla firm;
  • dofinansowane zostaną partnerstwa zorientowane na rozwój rynku pracy poprzez tworzenie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań; 
  • wartością dodaną projektów jest pozytywny wpływ na macierzyste środowisko pracy naukowca, a także możliwość kontynuacji pracy w ramach szerszych programów badawczych. 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE – ZGŁOSZENIA: 

Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Wrocławskiego Centrum Akademickiego:

Anna Gil, koordynator programu, anna.gil@um.wroc.pl, tel.: 71 770 20 05

Anna Banaś, opiekun partnerstw, anna.banas@um.wroc.pl. tel.: 71 798 13 13 

Kamila Bielawska, opiekun partnerstw, kamila.bielawska@um.wroc.pl, tel.: 71 798 13 14 

Małgorzata Lulkiewicz, opiekun partnerstw, malgorzata.lulkiewicz@um.wroc.pl, tel. 71 786 70 53